sábado, 17 de junio de 2017

L'Acció, edició dijous 12 de octubre de 1.933, pàg. 3

DETENCIÓ D’UN SUBJECTE PERILLÓS

La guàrdia municipal d'aquesta ciutat ha detingut un individu anomenat Angel Borràs Morató, natural de Navarcles (Barcelona), el qual ha resultat ésser un professional del robatori.

Segons informes de la policia, s'han seguit contra dit individu 3 processos, i a l'any 1923 fou condemnat a 3 anys de presó.

Actualment ha estat detingut per incòrrer en la Ilei de vagabunds.

Les dones i la política

Un interessant acte d'afírmació d'Esquerra

Demà a la nit, a les 10, en el Coliseu Pompeia (de la barriada de Gràcia) de Barcelona, l'espaiós local on va celebrar-se el darrer Congrès Extraordinari del Partit, es celebrarà un grandiós miting d'afirmació dels programes d'Esquerra Republicana de 'Catalunya.

Cal tenir present que en ell sols hi parlaran dones. Heus ací els noms de les oradores, que són una garantia de l'importància de l'acte: Francina Vergés, Anna Murià, Carme Romeu, Reis Bertrán, Dolors Bargalló.

El miting ha despertat un viu interés entre les dones esquerranes.

Un vergonyant acte politic anti-esquerrà

EL MITING D'ANIT DE LA F. A. I., AL TEATRE ALEGRIA

Amb bona concurrència — uns tres quarts d'entrada, més curiosos que altra casa—va celebrar-se la passada nit l'anunciat «Miting pro-amnistia», que va èsser convertit en un vergonyant acte polític contra la República i principalment contra els homes d'esquerra.

Va haver-hi una gran vigilánciá per part de l'autoritat a fi de mantenir l'ordre als voltants del local, i durant el miting un orador va ésser interromput pel delegat govematiu. Però —degut a les loables mesures de l'autoritat i al poc ambient que trobaren els oradors, — tot va acabar com una seda.

Hi ha que dir, que es va «desbarrar» de valent, que s'arribà àdhuc a recomenar que en les properes eleccions «abans que les esquerres, era preferible votar les dretes». Resumint doncs la qualitat de l'acte no es mereix pas cap ressenya— va fer-se un veritable joc als explotadors del poble. I dels presos sols se n'enrecordaren per tocar els sentiments.


No hay comentarios: