domingo, 4 de junio de 2017

L'Acció, edició dilluns 4 de septembre de 1.933, pàg. 3

EN DECLARARSE UN INCENDI EXPLOTA UN EXTINTOR, MATANT A UN JOVE

Noticies oficials ens donem compte de què es desenrotllà un tràgic succès a la finca de Sant Julià d' Altura, propietat del nostre compatrici i acabalat agricultor En Ramon Solà i Viver, domiciliat en aquesta ciutat.

A primeres hores de la tarda del passat dissabte, es declarà un incendi a la porció de bosc denominada Can Ustrell.

En advertir-ho un dels fills de dit senyor, anomenat Salvador Solà i Brujas, solter, de 27 anys, i varis familiars que passen aquesta època de l'any en aquella possessió hi acudiren ràpidament provistos d'un extintor, però en tractar de fer funcionar l'aparell, aquest féu explosió, però amb tan dolenta fortuna que matà instantàniament el referit jove, que resultà amb el cap separat del cos amb sortida de partícules de cervell.

Els masovers i moços de la finca acudiren en auxili del desgraciat jove, traslladant-lo ràpidament al sanatori de la Verge de Montserrat, proper lloc del succès, on els metges no pogueren fer altra cosa que confirmar que la mort havia estat a l'acte.

En tenir-se noticia de la desgràcia a Terrassa, causà, la mateixa, fonda impressió, puix apart dels nombrosos amics que tenia l'al.ludit jove, la seva familia té aquí grans relacions.

L'enterrament, que s'ha verificai avui, ha constituït una vertadera manifestació de dol.

El senyor Solà i Viver, pare de la víctima, es troba al llit des de fa algun temps, malalt de gravetat.


EL FESTIVAL BENEFIC DEL MERCAT DE SANT PERE.

Per excès d'original no podem avui publicar la informació que dels actes celebrats ahir amb motiu del Festival Pro-Beneficència local, n'ha fet un nostre redactor. Ho farem anar demà.

Avui avancem els números premiats en el sorteig que es féu a profit d'aquest festival, que són els següents:

Máquina de cosir, 1.er Premi, nú
Nina, 3.er Premi, núm. 5.524
Nevera, 2on Premi, núm. 7.410.

Tina, 3.er Premi, núm. 5.524

No hay comentarios: