sábado, 3 de junio de 2017

El Dia, edició dimecres 30 d'agost de 1.933, pàg. 2

DE L'ASSASSINAT D'EN LLUIS PASCUAL.

Pel fiscal de torn ha estat tornada a la relatoria corresponent, qualificada, la causa que s'instruí amb motiu de la mort del director del Banc de Bilbao a Barcelona.

El fet ocorregué al Passeig de Gracia, prop de la Plaça de Catalunya.

Segons les conclusions del ministeri fiscal, el processat Guillém Livisey i Soler, estava enemistat amb En Lluís Pascual i Torn, director del Banc de Bilbao a Barcelona per haver estat acomiadat de la sucursal del dit Banc a Terrassa.

La tarda del 31 de març de l'any passat, el processat sortí a esperar el senyor Pascual al Passeig de Gràcia i qüestionà amb ell, i en arribar a l'Hotel Colon, amb un revòlver li féu varis dispars, causant-li ferides que li produïren la mort als pocs moments.

Una de les bales que engogà el processat, ferí a Lina Garcia i Gonzàlez, a la que produí lesions que tardaren en curar tretze dies.

El fiscal qualifica el fet com constitutiu de tres delictes:

El d'assassinat d'En Lluis Pascual i Torn, com alevosia, pel que demana s'imposi al processat la pena de 23 anys de presó major i la indemnització de 150.000 pessetes a la familia de la víctima.

El de lesions a la jove Lina García i Gonzàlez, pel que demana la pena de 21 dies d'arrest i 150 pessetes d'indemnització.

I el de tinença il·licita d'arma, pel que demana deu mesos de presó major.

La causa passarà per a la petició de pena i després al defensor del processat.


No hay comentarios: