martes, 6 de junio de 2017

L'Acció, edició dijous 7 de septembre de 1.933, pàg. 3

S'intenta implantar la jornada de Íes 7 hores a la nostra ciutat.

ELS OBRERS TEIXIDORS DE LA CASA PERE FONT BATALLE SEGÜEIXEN L'EXEMPLE DEL SINDICAT DE SABADELL

Abans d'ahir a la tarda va començar-se per part dels obrers de la secció de telers de la casa Pere Font Batallé, la reducció d'una hora en la jornada de treball.

La consigna obeeix a les mateixes finalitats que patrocina el Sindicat sabadellenc, que ja de fa bastants dies té plantejada aquesta qüestió, o sigui, procurar la major durada de la feina sense necessitat de fer setmana si i setmana no.

Ahir, malgrat haver estat col.locats per part de l'Institut Industrial, uns cartells amenaçant amb l'acomiadament a aquells obrers que abandonéssin la feina abans de I'hora, la totalitat dels texidors tornaren a plegar a un quart de sis.

La coincidència d'aquest inici d' implantació de la jomada de 7 hores a Terrassa, i la celebració d' un «Gran Miting», demà divendres, a càrrec d'alguns destacats «trentisets» algun dels quals és dirigent del Sindicat de Sabadell, ha donat lloc a què hom comenti en un sentit ben interessant, aquesta probabilitat d'intent de secundar a la nostra ciutat l'actitud dels obrers de la veïna ciutat.


MITING DE MITJAIRES PER A DEMA.

Per a demà, al Teatre Alegría, hi ha organitzat un minting a càrrec dels següents oradors:

Miquel Domingo, Josep Roses, Miquel Bertran i Josep Moix.


ELS PREMIS DEL FESTIVAL BENEFIC DEL MERCAT DE ST, PERE.

La máquina de cosir que correspongué al núm. 6.008, ha estat retirada per En Tomás Gòmez, habitant al carrer de Bartrina. La Nevera, que va correspondre al núm. 7.410, l'ha redamada N'Ubald Padrós, domiciliat al carrer Major de Sant Pere,62, i la Nina, núm. 5.524, ha correspost a Carme Aguilera, que viu al carrer de Miquel Angel, 51.


No hay comentarios: