lunes, 5 de junio de 2017

L'Acció, edició dimecres 6 de septembre de 1.933, pàg. 3

L'afer delictuós de l'Hospital

Terrassa, el poble de Terrassa, sensible i generós, ha quedat íntimament esfereït davant l'enfilall d'inhumanitats que sobre aquest inconcebible cas, ahir publicà el nostre diari, —només L'ACCIO n'ha parlat, els restants col·legues han fet el mut, quedant-se a l'espectativa o fent, com la «Crònica Social», un conat de comentari evassiu i pinxesc.

La indignació ha culminat arreu, en totes les llars, en totes les tertúlies, en totes les esferes i estaments on hi ha el gèrmen de la compassió i de la sensatesa. Tothom demanava ìmmediata i draconiana Justicia, la qual, n'estem segurs, no decepcionará aquest afany popular, depurant les responsabilitats i actuant contra els culpables, per més preeminent que sia el lloc ciutadà que detentin.

Ahir, a les quatre de la tarda, tingué lloc al despatx de l'Alcaldia, en presència de diverses autoritats, l'acarament dels ferits i dels familiars respectius que han formulat i signat les denúncies, amb els senyalats com a primers responsables d'aquest. delicte de barbàrie, (els masells de pietat), els quals, .el Codi, per més implacable que sia, no pot castigar amb tot l'abast que mereix el seu cor empedreït.

Les acusiacions terminants que els atropellats sustentaren, no pogueren èsser refutades pels encartats en la responsabilitat. I quan un senyor distingit en aquest inhumà afer, — de quin senyor ahir ja en donàvem el nom— tractà d'atenuar o de justificar una actitud de cretí, que havia adoptat amb la mare d'un ferit, un fill d'aquesta, de deu o dotze anys, que l'havia acompanyada pels camins del dolor; i que ahir també era present a l'entrevista, es redreçà davant el cinic protagonista, i amb tota la sinceritat de la infància, amb tot l'imperi acusador d'un cor pur, li dìgué:

—Quan vostè va dir allò a la mare, si jo no hagués estat petit, li hauria aixafat el cap!

La culpabilitat quedà palesa; no sense que els autors deixessin, de debatres en el xipoll de la negativa i de l'eufemìsme

La Generalitat ha enviat un delegat especial a Terrassa; a fi que intervingui en la qüestió i sia plantejada, davant la Llei, amb tota veresa.

L'afer està ja, en vies determinatives i concretes. Veurem què passarà.

Confiem, repetim, que hom sabrá donar la sensació que la justicia republicana, no és un mite.


No hay comentarios: