lunes, 26 de junio de 2017

El Dia, edició dissabte 4 de novembre de 1.933, pàg. 2

TRETS I ALARMA.

Cap a les 12 d'aquesta nit passada s'han sentit diversos trets en l'indret del pont del Passeig i Avinguda de Jacquard.

Com sigui que les detonacions han estat bastant nombroses, s'ha originat una regular alarma entre el veïnat d' aquella barriada.

La Guàrdia civil i la policia han acudit a la poca estona, practicant una llarga batuda per aquells voltants, sense resultat.

Hom suposa que es tracta d'alguna «gesta» dels alarmistes.

No obstant, una de les versions que circulen amb major insistència, és la d' haver-se entaulat una, col·lisió entre un grup, d'individus que anaven fixant determinats pasquins i altre que els seguia a poca distància i es dedicava a arrencar-los.

Aquesta versió de l'ocorregut, diu també que han estat trobades algunes taques de sang a la voravia del carrer de Salmerón, fent suposar que hi ha hagut alguna persona ferida.

Aquests extrems, però, no ens han estat confirmats.


L'AVANÇAMENT DE LA FIRA.

Recordem que la fira d'hivern d'enguany serà avançada al segon diumenge del present mes, en lloc de celebrar-se el tercer com els demés anys, amb motiu d'haver de tenir lloc aquest diumenge, dia 19, les eleccions de diputats a Corts.

Així, la fira tindrà lloc el diumenge dia 12 i el dilluns i dimarts, dies 13 i 14.


No hay comentarios: