miércoles, 14 de junio de 2017

L'Acció, edició dijous 5 de octubre de 1.933, pàg. 3

ELS OPERARIS DE GAS I ELECTRICITAT.

Anit, se celebrà al «Coro Vell» una reunió dels obrers i empleats del ram de Gas i Electricitat, per tal de prendre orientacions i decidir l'actitud a adoptar en l'imminent conflicte del ram.

La discussió fou molt laboriosa, per acabar acordant ratificar-se a les decissions adoptades amb anterioritat, en el referent al seu problema social.

Si abans de les 12 de la nit de demà, no s'hagués trobat una solució, la vaga genera] començarà, a l'hora esmentada, més un minut.

Hom confia, però, que abans s' haurà trobat solució al greu problema. La Comissió de representans obrers i els caps de les Companyies que està reunida, en sessió permanent a Barcelona, és d'esperar trobarà decissiu arranjament.


UN CARRO VEREMADOR, ATROPELLAT.

Ahir, a dos quarts de quatre de la tarda, a la  carretera de Sabadell, en el lloc conegut per «Pedra Blanca», a un quilómetre de Can Barba, el camió múm, 48.743 B. propietat d'un recader que de la nostra ciutat fa el servei a Barcelona i viceversa, va donar un fort cop al carro número 961, de la veina ciutat de Sabadell, conduit pel seu propietari Joan Culell, domiciliat a la carretera de Terrassa, d'aquella ciutat tirant-lo a terra i destroçant-li les portadores que traginava, plenes de raims. Els desperfectes, en un sentit i altre, pujen a més de 1.200 pessetes.

L'atropell ha estat posat en coneixement del Jutjat corresponent.


No hay comentarios: