miércoles, 7 de junio de 2017

El Dia, edició dilluns 11 de setembre de 1.933, pàg. 2

DESCARRILAMENT.

A les 10 del vespre d'ahir, un tren elèctric que maaniobrava a l'estadó del Nord, a conseqüència d'haver-se-Ii donat malament l'agulla, descarrilà enfront mateix del carrer de Sant Leopold.

Per aquesta causa els viatgers de diversos trens es veieren obligats a efectuar trasbord, quedant lliure la via aquest matí.


BARALLES  A DOJO.

En el dia d'ahir, i motivat per diverses baralles a la via pública, foren assistides en el Dispensari Mèdic:

Rosa Rutés i Serra, de 40 anys, casada, habitant a l'Avinguda de l'11 de Setembre, núm. 54, amb contusions i escoriacions al genoll esquerre i diverses parts del cos,

Francesc García i Egea, de 48 anys, casat, domiciliat al núm 140 del carrer de Salvatierra, amb contusions i escoriacions a la regió parieto-occipital esquerra,

Conxita Setó, de 31 anys, casada, que viu al carrer de la Cisterna, 42, amb escoriacions en el colze dret i avantbraç esquerre.


No hay comentarios: