domingo, 18 de junio de 2017

L'Acció, edició dilluns 16 de octubre de 1.933, pàg. 3

UNA DETENCIO MERITISSIMA

L'Inspector de la polida governativa senyor Lluís de Teresa, ha practicat la detenció d'un individu anomenat Vicenç Masip i Badenes, de 36 anys, solter, natural. d'Espinilla (Castellon), el qual es suposa complicat en diversos robatoris perpetrats darrerament a la nostra ciutat.

L'esmentat subjecte ha sofert 36 arrestaments per furt, 20 per robatori i en l'actualitat està processat per furt, pel Jutjat núm. 13.

En tenir coneixement de la detenció, vingué a Terrassa l'Inspector de la Brigada d'Investigació Criminal, senyor Fernández, amb tres agents a les seves ordres, els quals, després d'haver interrogat l'individu en questió, se l'emportaren a Barcelona, on ha de saldar comptes llargs a la policía.

Míting monstre en projecte

En aquest mateix acte, va anunciar-se un Míting grandiós, que el nostre Grup Femení d'Esquerra Republicana ha projectat pel dimecres día 25 del corrent octubre, en el qual hi parlaran solament dones esquerranes, entre altres Maria Teresa Gibert, Anna Murià i Dolors Bargalló.

Hi ha moltes probabilitats que aquest magne acte de propaganda sigui presidit per l'Honorable President senyor Macià, o en substitució d'ell pel Conseller de Cultura, En Ventura Gassol.

Ja informarem als nostres lectors de tots aquells detalls que anem sabent amb referència al mateix.

CONFERENCIA POLITICA

El Centre Catalanista Republicà, ha organitzat per a demà dimarts, 17 d'oc-tubre, a les 10 de la nit, una Conferència pública, que se celebrará en el seu local social.

El conferenciant E. Duran Reynals dissertarà l'interessant tema: «La posició dels partits d'esquerra, en el moment politic actual».


No hay comentarios: