martes, 6 de junio de 2017

L'Acció, edició dijous 7 de septembre de 1.933, pàg. 3

La interessant qüestió sindical obrera a casa nostra

Ahir va celebrar-se el Miting mitjaire «trentista» malgrat que hom intentà pertorbar-lo.

La passada nit al Teatre Alegria va celebrar-se amb força concurrència el «Gran Mitin» que organitzat pel .«Sindicat de l'Indùstria del Gènere de Punt» de la nostra ciutat, tenia per objecte l'explicació per part dels interessats del Sindicat Fabril i Tèxtil de Sabadell de les negociacions seguides i situació creada en aquella ciutat en aquesta qüestió de les 7 hores.

Per la nostra ciutat havien circulat ahir al vespre unes fulles atacant els organitzadors i oradors d'aquest acte, signades per «Los militantes del Fabril y Textil de Tarrasa», i aquests mateixos elements, segons lògicament sembla, havien col.locat tatxes a la carretera de Sabadell per tal d'obstruir la vinguda dels oradors i acompanyants. Malgrat tot, aquests arribaren a la nostra ciutat a l'hora projectada en nombrosos automòbils, autobusos i bicicletes. Els voltants de l'Alegria havien estat prevínguts amb varis números de la bènemèrita. Tot tenia l'aspecte misteriós creat al entorn del «fantasma» de la F.A.I.

Vàrem anar a aquella sala d'espectacles una mica abans de l'hora anunciada; així tinguérem ocasió d'ésser presentats amb el popular sindicalista sabadellenc Moix. Xicot jove i franc alt i nerviós; intel.ligent i d'una gran valentia. Recordem tot parlant-hi la mala jugada que li feren els «faistes» atemptant fa mig any contra la seva vida.

Moix ens parla amb to d'amic, de les coses sindicals i de la necessitat d'escombrar definitivament el fantasma de la F. A. I. per tal d'anar a la superació definitiva d'aquesta etapa del obrerisme, assolint la veritable organització de classe. Podem parlar-hi poc. Va a començar-se el miting. La sala no és ben plena. Ja ens ho deia Moix: «A Terrassa encara hom tem aquest fantasma. Es qüestió de valentia. Quan es dóna la cara desapareixen tota classe de fantasmes.» Però la majoria dels espectacles escolten amb atenció i aplaudeixen.

Presideix En Domingo de Terrassa. Parla primerament En Roses, de Sabadell fa una exposició breu de la finalitat que persegueix el Sindicat sabadellenc amb aquesta implantació de les 7 hores. Parla a continuació En Bertran i en el seu parlament es refereix a la descomposició i ésfondrament de la C. N.T.; això dóna motiu perqué sigui interromput. (Ja la ballem!), Cops de puny i enrenou al voltant del lloc on ha sortit l'interrupció al final del pati («platea»). Al vestibul ha intervingut la guàrdia civil i hi han escorcolls i una detenció. Entra un home amb el cap sagnant, i altres el voltaren són separats i la tranquil.litat torna a imposar-se. Se'ns diu que el ferit és un bon amic de la Casa del Poble que anava en so de pau a tranquil.litzar els combatents i ha sofert les conseqüències d'áquell tradicional «i el tercer va rebre». Ho lamentem, com ho lamenta tothom comentant-ho. Continua, com si res hagués passat, l'acte. Parla després En Moix, qui fa un extens i molt encertat parlament, de clar esperit sindical. Es diverses vegades aplaudit. Acaba demanant la unitat sindical i el respecte a totes les idees. La seva dissertació ha estat molt ben rebuda. Finalment pren la paraula En Domingo, qui es defensa de les acusacions que se li fan en la fulla que ha estat repartida i dóna per acabat l'acte.

Hom marxa tranquil·lament, però al portal ens fan passar per les baquetes i som escorcollats un per un. Al carrer es fan llargs i suculents comentaris per a tots els gustos. Es diu que han estat trobades dues pistoles abandonades i tothom aboca les seves dots d'argumentació en l'explicació de ço que ha succeït... S'ha acabat bastant d'hora —encara no és mitja nit—, però la salsa de les converses farà que els comentaristes arribin tard a casa.

Es sensible que actes de caire obrerista tinguin de passar per moments que cal lamentar. S'imposa una mica de seny i de respecte. Ja s'ha millorat molt, cal sols acabar de donar l'empenta definitiva cap a la normalitat.

Segons referències oficials, el ferit es diu Francesc Mateu, té 23 anys, es casat i viu al carrer de Salvador Busquets, 23. Se li han apreciat ferides contuses al cap i espatlla, de pronòstic reservat.

El detingut en el miting d'ahir, es : Gabriel Soteras i Callarg., de 30 anys casat; natural i veí de Sabadell, d'ofici paleta. Se li trobà una pistola Browing, i un carregador amb sis càpsules. Fou conduit al Dipòsit Municipal on aquesta tarda encara continuava detingut.


No hay comentarios: