jueves, 29 de junio de 2017

Flama. Núm. 96 (10 nov. 1933), pàg. 7

L'OBRA DE LA FEDERACIO

El diumenge, dia 12, fou constituida a Terrassa, en mig de gran entusiasme. una altra Sub-Federació: la del Vallés Occidental.

El passat diumenge, dia 12, en el col·legi dels RR. PP. Escolapis de Terrassa, es reuniren una seixantena de joves del Valles Occidental, per tractar de constituir una sub-federació a la seva comarca, arnb el fi d'obtenir per mitjá d'ella una major unió i eficácia en els seus esforços, en pro d'aquesta gran obra de regeneració espiritual que la Federació de Joves Cristians de Catalunya ve a realitzar a la nostra terra.

En l'ambient propici de fervor i reflexió d'un dia de recés, sota el guiatge ple de seny, experiència i entusiasme dels nostres dirigents i amb l'animació que mútuament es prestaven al comunicar-se entre si uns mateixos ideals, aquell nucli selecte de joventut féu l'acte de constitució de la Sub-federació del Vallés Occidental i sortí de la diada veritablement abrandat, conscient de la trascendencia de l'Obra de la nostra Federació i disposat a treballar amb totes les seves forces per fer-la reeixir plenament en la seva contrada.

Les càlides paraules del Dr. Bonet i del Dr. Tarrés, foren les encarregades de donar als assistents les orientacions fejocistes i les seves prudents respostes les que tenien cura de solventar les dificultats que els dirigents de Grups anaven exposant haver trobat en les seves actuacions.

A la tarda, els cants i l'esport; el nostre himne i un partit de futbol, es cuidaren de completar amb la seva joia i l'exercici físic, la diada d'esperit i d'intel·lecte; resultant així una diada fidelment sintética i representativa de l'Obra de la Federació, que és obra d'educació moral i de sá esplai, una obra integral i modélica de joventut.

La Sub-federació del Valles Occidental quedà constituida amb el següent.

COMITE PROVISIONAL

Pel Grup de Terrassa "Avant": En Jaume Vernet.

Pel Grup de Terrassa "Santa Maria": Alexandre Creus.

Pel Grup d'Ullastrell: Josep Puig.

Pel Grup de Sant Cugat del Valles: Llorenç Ribas.

Reservant-se un lloc pel Grup d'Olesa.


Ens és gratissim donar les gràcies des d'aquí a la cooperació dels Rnds. P. Bo vé, Rector del Collegi, i P. Profitós, tota vegada que amb la seva cooperació contribuiren a l'éxit que tingué la diada.

No hay comentarios: