viernes, 30 de junio de 2017

L'Acció, edició dimecres 15 de novembre de 1.933, pàg. 3

UNES BARALLES AMB LAMENTABLES CONSEQUENCIES

Dissabte passat, després d'una acalorada discussió, es barallaren amb tota ira, en el mercat de Sant Pere, el venedor de peix Josep Castellví i el mosso d'altre peixater anomenat Angel Tusquet.

La batussa però, no es pogué exhalar perqué els oontendents foren descompartits pels venedors i públic.

I aquest matí, en trobar-se els dos enemics en la carretera de Sardanyola cada ú amb la respectiva camioneta del peix, el segon dels estmentats ha posat el vehicle al través de la carretera, obligant a l’altre a aturar-se i a baixar del cotxe.

El provocador ha agafat de seguida una pedra i amb tota bravesa ha donat un fortíssim cop a l'ull d'En Josep Castellví.

L'agredit ha perdut els coneixements, i ha romàs llarga estona en aquest estat comatós. Un cop recobrat l'ús de les facultats, Josep Castellví, junt amb la seva esposa, han vingut a denunciar el fet a la Comandància Municipal d'ací, on no han pogut deposar la seva denùncia, tota vegada que el senyor Carramiñana els ha dit que són els mossos de l’esquadra de Sardanyola —lloc del succès, — els que han d'entendre en l'agressió.

UNA PROTESTA, RESPECTUOSA DELS PRESOS DE LA PRESO LOCAL

Ahir circulà amb insistència per la nostra ciutat, la noticia de què en la presó, havia succeït una airada protesta dels reclusos actuals, com a protesta de la manca d'aigua que feia unes hores observaven.

El «plante» no tingué les proporcions que els divulgadors li atribuïen. Se'ls donà les explicacions precises i tot quedà en bona harmonía.

La manca d'aigua tenia per causa una interrupció en les conduccions a causa de les instal·lacions provisionals pel subministre de les necessitats de la Fira. Ahir mateix quedà solventada l'anomalia.

Som pregats d'esvaïr els rumors alarmants que havien circulat. Ho fem amb gust.


No hay comentarios: