martes, 6 de noviembre de 2018

El Dia, Edició dissabte 15 de juny de 1.935, pàg. 2 i 3


UN PETIT INCENDI A CAN VIVER.

Aquest matí a les onze, s'han incendiat uns pallers situats en una placeta de ran mateix del camí que condueix a Can Viver i a uns 100 metres del Sanatori.

Ei foc s'ha produït a conseqüència d'haver-li caigut unes guspires del cigar que fumava un home que carregava palla.

Les flames no han estat descobertes, fins que els pallers estaven quasi del tot encesos.

Com que s'ha girat un fort vent i prop del lloc de l'incendi hi havia diverses edificacions que composen la Granja del Sanatori han estat avisats els bombers de la nostra ciutat.

Seguidament la sirena de la Casa Consistorial ha donat la senyal de foc fora de Terrassa, amb els tres llargs tocs que a tal efecte són necessaris segons el quadre de senyals.

Han partit els bombers amb les dues bombes i material d'extinció, els quals han aconseguit apagar les flames després d'una hora i mitja de continuats treballs.

S'han personat al lloc de l'incendi els regidors senyors Bonet, Cadafalch i Domènech.

Les pèrdues ocasionades pel foc es calculen en un milenar de pessetes.

No s'ha hagut de lamentar cap desgràcia personal.

AVIS DE L'ALCALDIA.

Diumenge, dia 16, a les 4 de la tarda, tindran lloc en el camp d'enfront al Celler Cooperatiu d'aquesta ciutat, unes proves d'uns coets granifugs contra les pedregades. Com sigui que els dits coets produeixen una forta detonació en explotar, aquesta Alcaldia per mitjà de la present nota ho fa públic per a general coneixement i en evitació de possibles alarmes.

D’UN ATROPELL.

Les gestions efectuades per la guàrdia municipal per a descobrir el propietari del camió que el darrer dijous a la tarda va atropellar un ciclista a la Plaça del Progrés, fet que ja coneixeu els nostres lectors, han donat per resultat sabor que el camió 45.903 B, pertany a Jaume Esteba i Pujades, del poble d'Ullastrell.

El Jutjat d'Instrucció encarregat d'instruir el sumari del fet, ha cursat la corresponent cèdula de citació a l'Esteba, perquè es presenti a declarar.


No hay comentarios: