jueves, 22 de noviembre de 2018

El Dia, Edició divendres 5 de juliol de 1.935, pàg. 2


LA CALOR

Màxima temperatura que avui s'ha registrat 26 graus sobre zero. La mínima, ha estat de 17 graus.

DE LA COLONIA DE NENES QUE SOJORNA A CAPELLADES

Amb tota felicitat va arribar, abans d’ahir, la primera Colònia de nenes terrassenques al poble de Capellades, en quina población sojornorà durant unas 25 dies.

Foren rebudes per les Autoritats i pel poble, els quals les comblaren d'atencions i d'afalacs de tota mena.

La nostra quitxalla restà maravellada de la rebuda tributada i s’entusiasmà quan va descubrir ran mateix de l’edifici que ha de servir-li d’estatge una formosa piscina, -l’aigua de la qual pot ésser renovada en un parell d’hores, - que l’Ajuntament i el Patronat que regeixen la mateixa han tingut la gentilesa de posar a la seva disposició.

Millor començament no podia pas tenir la nostra Colònia i tot fa pressuposar els millors auguris de que la seva estada allà será sumament profitosa als petits beneficiaris.

D'INTERÈS PER ALS QUE VAN A BANYAR-SE A CASTELLAR.

L'Alcaldia de Castellar del Vallès ens prega la publicació d'aquestes disposicions:

“Davant dels abusos que per part de gran nombre de veïns o domiciliats en la ciutat de Terrassa es cometen en les Fonts existents en les vores del riu Ripoll en son curs pel terme de Castellar del Vallès, l’Alcaldia s’ha vist precisada a dictar les següents disposicions:

1ª – Queda absolutament prohibit banyar-se en un radi de cent metres de les Fonts.

2ª – Tots aquells que es banyin en llocs més distants de la zona de prohibició assenyalada en la disposició anterior, hauran de cobrir-se amb trajo de bany.

3ª – Ningú no podrá estacionar-se ni circular per la proximitat de les Fonts, vestint solament trajo de bany.

Aquesta Alcaldia espera que el civisme dels que tenen a bé pasar els diez estivals a casa nostra, farà innecesària la imposició de sancions que serán aplicades amb energía en cas de contravenció de les precedents disposicions”

No hay comentarios: