jueves, 1 de noviembre de 2018

La Veu de Catalunya, edició del 7 de juny de 1.935, pàg. 17


L’Associació d’Empleats i Obrers municipals de l’Ajuntament local, efectuà una visita col·lectiva a la Societat «Mèdica Egara», a la qual pertany. Foren degudament atesos pel seu president, doctor Josep Boada, qui acompanyà els visitants a les diverses dependències, i els explicà, amb profusió de detalls, el funcionament dels moderns aparells de què el susdit establiment està dotat. Ultra les instal·lacions de Raigs X, diatèrmia, infrarojos, ultra-violeta, corrents elèctriques, etcètera compta amb una sala d’operacions instal·lada amb tots els avenços de la cirurgia.

Els visitants sortiren altament complaguts.

En l’Assemblea que «F.J.C. Terrassa» celebrà es féu lliurament dels premis als fejocistes locals, campions d’aquest torneig de ping-pong, Joan Sala (primera categoria) i Lluís Francino (segona categoria).

Al saló de sessions de l’Ajuntament es va reunir la Comissió de Festeigs, sota la presidència del conseller-regidor senyor Domènech, juntament amb els representants de les entitats econòmiques i recreatives de la ciutat.

Es va prendre l’acord que la Festa Major d’enguany revestís el més extraordinari esplendor.

Totes les entitats representades, per a aconseguir aquest fi, varen prestar llur ajut moral i material. S’acordà celebrar per a aconseguir aquest fi, varen prestar llur ajut moral i material.

S’acordà celebrar un castell de focs d’artifici a cada districte, a més del que es celebra com a final de festa al cap d’amunt de la Rambla d’Egara.

E faran venir dues orquestres de l’Empordà, expressament perquè interpretin audicions de sardanes.

Amb motiu d’escaure’s Sant Pere el dia 29, dissabte, la Festa Major començarà el dia 28 del corrent.

Diumenge, dia 30, a la Rambla d’Egara tindrà lloc una magnífica batalla de flors.

Així mateix, a la Plaça de Clavé es deixaran anar milers de coloms missatgers.

No hay comentarios: