jueves, 1 de junio de 2017

El Dia, edició divendres 25 d'agost de 1.933, pàg. 2

UNA QUEIXA QUE TRAMETEM A LES AUTORITATS.

Arriba a la nostra Redacció la queixa de què un lasciu desvergonyit, escometé obscenament, ahir a la nit, unes noies al carrer de Sant Marian. I se'ns diu que no és la primera vegada que el dit subjecte fa de les seves en aquest sentit, puix altres nits ha actuat al flnal del carrer del Pantà i en demés llocs de la ciutat no sobrers de llum.


REPRESA PARCIAL DEL TREBALL A LA CASA BOIX I COMPANYIA.

Aquesta tarda han pogut ja reprendre el treball una viutantena d'obreres de la fàbrica de gèneres de punt dels senyors Boix i Companyia, S. en C, pertanyents a les seccions de remallar, cosir, repassar i aprest, i de les màquines Standart, Kette i circulars.

La notícia ha produït general satisfacció i deixa entreveure que ben prompte serà possible que sigui represa la feina en les restants seccions.

Continuen els trebalIs d'extracció de runes en el lloc sinistrat, i el nombre de curiosos que segueixen desfilant-hi, és extraordinari.


No hay comentarios: