martes, 10 de diciembre de 2019

La Veu de Catalunya, 18 de març de 1.936, pàg. 18


EL CONFLICTE DELS OBRERS ACOMIADATS A TERRASSA.

Seguint ordres del Sindicat del ram tèxtil, dilluns al matí es van presentar a les diverses fàbriques de Terrassa els obrers que per diverses circumstàncies havien estat acomiadats en diferents ocasions.

L’actitud dels obrers presentant-se a treballar d’una manera inopinada, ha motivat discussions més o menys agres, gairebé a tot arreu. En definitiva, no ha estat possible establir una conducta general. En algunes fàbriques els obrers que es presentaren per reprendre el treball, vistes les objeccions presentades s’han decidit a retirar-se. En canvi, en altres, els obrers s’han situat davant les màquines que antigament ocupaven, o en altres quefers, i allí han romàs, àdhuc contra la voluntat dels encarregats.

Durant el dia, i entre les persones interessades en aquest afer, ha regnat la natural animació i els comentaris han estat extensos i ben diversos.

Existeix la impressió, a Terrassa, que per aquests motius no serà pas alterat l’ordre i hom continua treballant com normalment.

No hay comentarios: