lunes, 30 de diciembre de 2019

La Veu de Catalunya, 2 d’abril de 1.936, pàg. 17


Va personar-se a la comissaria de policia, Pere Mollet, industrial de 38 anys, domiciliat al carrer Columela, 15, el qual notificà que s’havia comés un robatori en un magatzem que posseeix al carrer de Torrella, 39 i Galileu, 128.

Els lladres entraren aixecant unes teules de la part superior de l’edifici i una vegada dintre, regiraren mobles i calaixos i s’emportaren 150 pessetes que trobaren en un escriptori.

No trobant res més, donaren per enllestida la seva tasca, espanyaren dues portes i obrint-ne una altra varen abandonar el local.

La policia ha practicat les diligències del cas, sense resultats positius per ara.

El jutjat municipal de la veïna localitat de Rellinars ha lliurat al Jutjat d’Instrucció local, alguns detalls del robatori comés a l’església parroquial de Rellinars, segons els quals, els autors del fet entraren al temple destruint una reixa i una tela metàl·lica.

Una vegada dintre es dedicaren a buidar les caixetes d’almoines del recinte, emportant-se metàl·lic per valor de 25 pessetes.

No han estat capturats encara els autors del robatori.

En el Frontó del carrer Transversal, ha tingut lloc una reunió convocada per la C. N. T., d’obrers en atur forçós a la nostra ciutat.

Hi han acudit, en nombre d’un centenar de parats, i a reunió que ha estat molt laboriosa, ha acabat a dos quarts de dotze del matí.

Després de constituïda la presidència i una comissió encarregada de portar a l’alcaldia els acords que es prenguessin, han començat a parlar alguns obrers exposant la seva situació.

L’assemblea, després d’escoltar uns i altres, ha pres les següents resolucions: sol·licitar dels contractistes de tots els rams que lloguin obrers parats del nou sindicat quan necessitin personal; crear una caixa de subsidis, al marge de la que el municipi destina als obrers en atur forçós; no pagar lloguer llum ni força cap dels esmentats obrers, per tots els mitjans que aquest es pugui efectuar.

Després els obrers, en manifestació, s’han dirigit a la Casa de la Ciutat, en la comissió nomenada ha lliurat les conclusions a l’alcalde.

No ha ocorregut el més lleu incident.

Igual que l’acte d’enterrament ha estat una sentidíssima manifestació de condol els funerals celebrats a l’església del Sant Esperit en sufragi de l’ànima del distingit compatrici i prestigiós facultatiu, senyor Josep Ullés i Jover.

Reiterem a l’atribolada vídua i familiars tots del finat, l’expressió del nostre condol cordialíssim.

A.C.S. l’excel·lent ciutadà i amic En Josep Ullés i Jover.

Fou detingut al mercat de la Independència, l’almerià Francesc Pérez, que resideix a Barcelona el qual demanava, millor dit, exigia almoina als que passaven, amb crits, amenaces i altres excessos.

Va passar la nit al quarteret.

A la carretera de Barcelona a Lleida, i en les proximitats d’aquesta darrera ciutat, toparen l’automòbil número 36.969, de la matrícula de Barcelona, ocupat pels compatricis Manuel Astals Puig, de 42 anys d’edat i Antoni Marrugat, de 32 anys, amb un camió del transport del peix, matrícula de Madrid, número 55.569.

Els nostres compatricis resultaren seriosament lesionats, el primer amb ferides de pronòstic reservat.

Quant al Marrugat, sofrí ferides contuses i tallants, restant en gravíssim estat, i a conseqüència de les quals morí a l’hospital de Lleida, en fou traslladat.

Altra vegada hem d’assenyalar nous casos de robatori, Joan Pera i Colomer, de 45 anys , que viu a la Rambla d’Egara, 277, anà el passat dissabte al cinema amb la seva família. Quan tornà, a les dues de la nit, trobaren tota la casa regirada, calaixos enlaire, llums obertes i la corresponent «mise en scene» del cas.

Fet un recompte, ha resultat que els furtaren diverses peces de roba, vestits, objectes, joies, rellotges i un aparell de ràdio, tot plegat valorat en 700 pessetes.

Hom suposa que els lladres entraren per la casa del darrera, número 254 del carrer Arquímedes, i saltant patis i trencant vidres, arribaren fins a la casa en qüestió, entornant-se’n després pel mateix camí.

També s’ha efectuat un robatori al domicili del cobrador d’una companyia. Els visitants s’emportaren el muntat dels darrers cobraments efectuats per aquell.

No hay comentarios: