jueves, 26 de diciembre de 2019

La Veu de Catalunya, 29 de març de 1.936, pàg. 8


Escoles Especials

Oficina d’Orientació i Selecció Professional de Terrassa.

L’ Oficina d’Orientació Professional de Terrassa, per tal de donar tota classe de facilitats als alumnes d’ensenyament lliure que reglamentàriament, han d’acudir per a l’ingrés a l’Escola Elemental, fa avinent que durant els mesos d’abril i maig tindrà oberts els seus laboratoris els dimecres i divendres, de les 16 a les 19.

Els alumnes residents en altres localitats poden sol·licitar a Secretaria que els sigui indicada data per a efectuar llurs proves, evitant així aglomeracions que causarien molèsties als interessats i dificultarien el règim de treball d’aquest centre.

No hay comentarios: