martes, 31 de diciembre de 2019

L’Acció, divendres 3 d’abril de 1.936 pàg. 2


INVITACIÓ QUE AGRAIM.

El conseller-regidor d'Assistència social, senyor Armengol, ens ha lliurat atent invitació per tal que assistim, diumenge dia 5, a l’acte oficial i al concert benèfic que es detallen:

A les 11 del matí, l'acte de la visita oficial a la «Guarderia per criançons», situada al carrer del Pla de l'Ametllera.

A les 4 de la tarda, un concert benèfic amenitzat per l’entitat coral «Joventut Terrassenca», que tindrà lloc a l’Hospital Casa de Caritat de Sant Llàtzer.

El punt de reunió serà a les Cases Consistorials.

CONFERÈNCIES AL CASINO DEL COMERÇ.

La comissió de cultura del Casino del Comerç, atent a les exigències del seu postulat, ha organitzat un curset de conferències sobre Psicologia, que a les 10 d'aquest vespre començarà. Va a càrrec dels Drs. Joaquim Alier i Emili Mira. El primer, cap del laboratori antropomètric, i el segon director i cap d'orientació professional i higiene mental, el qual clourà el curset.

Heus ací el programa:

Avui, divendres, 3 d'abril. Nit a les 10. «La configuració del cos com a base del temperament»

Dimarts, 7 d'abril. Nit a les 10. «L'ambient en la formació del caràcter».

Divendres, 10 d'abril. Nit a les 10. «El sentit de la vida, el matrimoni i les pertorbacions mentals»,

REUNIÓ DE METAL·LÚRGICS ACORDANT-SE SEGUIR TREBALLANT.

Anit es reuniren en el «Cafè Rambla», conegut per «Cal Maco», els afiliats al Sindicat de Metal·lúrgica de la nostra ciutat.

Després de llargues i laborioses discussions, s'acordà que de moment es continués amb la mateixa actitud, en espera de la resolució que doni al conflicte el conseller de Treball, senyor Martí Barrera.

Per tant a la nostra ciutat, de moment els manyans, continuaran treballant en els seus respectius tallers.

DENÚNCIES.

Han estat denunciats al Jutjat Municipal, els conciutadans, Francesc Ullés i Montull, i Pau Davant i Esteve els dos domiciliats al carrer Fiveller, 155, els quals robaren dies passats dos sacs de ciment d'unes obres en construcció del carrer Avinyó.

Aquests sacs foren trobats en el pati del domicili dels denunciats.

No hay comentarios: