viernes, 10 de mayo de 2019

El Dia, Edició dijous 3 d’octubre de 1.935, pàg. 2


NOU COMISSARI DE POLICIA.

Amb motiu d'haver ingressat malalt de gravetat en un Hospital de Barcelona el senyor Enric Uzabal, que fins ara havia exercit el càrrec de Comissari de Policia de la nostra ciutat, ha estat nomenat per a substituir-lo el senyor Ladislao Franco, ex-Cap Superior de Policia i Comissari de Primera classe.

Ahir, actuant ja dintre les atribucions del seu càrrec, tinguérem el gust de saludar-lo.

A la vegada que donem cordial benvinguda al senyor Franco, fem vots perque millori l'estat de salut del senyor Uzabal.

LES FUNCIONS D'ORDRE PUBLIC

Per ordre telegràfica de l'Excm. senyor General Cap de la quarta Divisió Orgànica es disposa que tot i haver estat aixecat I' estat de guerra a la nostra ciutat i assumit les funcions de l'ordre púbIic l'Excm. Senyor Governador general de Catalunya a Tarrassa continuen les dites funcions a càrrec del Delegat Governatiu mentre no sigui substituit per qui la Superioritat designi.

EL SEGELL DELS CECS.

El número 392, és el que sortí premiat amb 25 pessetes en el sorteig d'ahir del segell dels cecs. A més tots els números acabats amb la xifra 92, han estat afavorits amb premis de tres pessetes.

Com sigui que ara es venen dues sèries de números, els premis són duplicats. Per tant, tots els posseïdors dels números esmentats de qualsevol de les dues sèries poden passar a recollir els premis.

ASSISTIT AL DISPENSARI

D'una ferida contusa a la mà esquerra, Pere Alcàntara de 38 anys, casat, domiciliat al Pla de l'Ametllera 1, ha estat curat aquest mati al Centre Mèdic.

No hay comentarios: