jueves, 16 de mayo de 2019

L’Acció, edició dimecres 9 d’octubre de 1935, pàg. 2


QUÉ SE'N FARÀ D'AQUELLS TERRENYS DE «CAN GORCS»?

Se'ns diu que els terrenys de «Can Gorcs», els quals ara el Govern ha cedit a l'Ajuntament de Terrassa. doncs s'ha desistit de construir-hi una caserna de soldat, seran estudiats convenientment per tal d’instal·lar un camp d'aviació.

També se'ns diu que per a dictaminar sobre això, vindrà properament a la nostra ciutat, el Director de l’Escola d’Aviació Catalana, senyor Canudes.

En cas que aquest senyor dictaminés sobre el terreny desfavorablement, hom estudiarà la construcció en l’esmentat lloc d'uns moderns Escorxadors Públics.

ACCIDENT CICLISTA.

Ahir, pels volts de les set del vespre, quan baixava muntat en una bicicleta i a una velocitat regular, pel carrer del Gall, sofrí una caiguda el jove de 22 anys. anomenat Francesc Rey i Màrquez domiciliat a la veïna població de Sabadell, al carrer Victor Balaguer, 192.

De resultes de la caiguda sofria una ferida a l'avantbraç i cama esquerra ferides que les hi curà el metge de torn del Dispensari.

ELS NOIS QUE NO FAN BONDAT.

EI cap de la Guàrdia Municipal, senyor Carramiñana, ha ordenat que sigui recollit el menor Joan Dalmau i Aler, domiciliat a la nostra ciutat.

A la vegada també l'ha posat a disposició del Tribunal Tutelar de Menors.

Segons sembla, l'esmentat vailet, dintre d'uns dies, degut al seu mal comportament, ingressarà a l'Asil Duran.

BICICLETA ROBADA.

Quan tenia la bicicleta de la seva propietat parada en una voravia de la Plaça de la República, el terrassenc Joan Miquel Armilles, amb domicili al carrer Donoso Cortés. 78, un desconegut li robà la màquina, marxant precipitadament amb la mateixa.

El Miquel Armilles, denuncià el robatori a la Comandància Municipal. Ací han iniciat algunes gestions per tal de procedir a la captura del lladregot.

 UN FAMÓS TORERO PASSA UNS DIES DE VACANCES A TERRASSA

Ha arribat a la nostra ciutat per a passar uns dies al domicili del cap de la presó local senyor Josep Gascon, el conegut matador de toros, Josep Robles i Moreno, conegut popularment per «Gitano de Córdoba.

Després d'uns dies de sojorn a la nostra ciutat, el torejador esmentat sortirà envers Nimes (França), on ha de prendre part en una gran «corrida».

No hay comentarios: