viernes, 17 de mayo de 2019

El Dia, Edició divendres 11 d’octubre de 1.935, pàg. 2


ROBATORI A LA CASA JORBA :: DETENCIO DELS AUTORS

A les nou del matí d’avui, tres subjectes elegantment vestits han descendit a l'estació dels Ferrocarrils de Catalunya, custodiats pels mossos d'esquadra de Sant Cugat del Vallès. Han estat traslladats al Jutjat d'instrucció local.

Els detinguts són els autors del robatori de vestits d'home que cap al tard d’ahir es perpetrà als magatzems de la Casa Jorba, de la Plaça de la República, segons han declarat en ésser interrogats al Jutjat. S'anomenen Gil Gil i Pérez, Perfecte Ballester i Ballester i Rossend Montiel i Blanquer, tots ells naturals de València.

Diuen que el robalori el portaren a terme de la següent manera: Un d'ells anava provant vestits de bona qualitat i per a o per b els rebutjava. Quan l'empleat anava a cercar-ne un altre, ells s'apropiaven d'un vestit. Aleshores, amb l'excusa de comprar tabac sortia un al carrer i deixava el paquet al Café Colom. Aquesta maniobra fou feta quatre vegades i, finalment, no compraren cap vestit.

També han dit que després muntaren al tren lloc on foren detinguts pels mossos d'esquadra de Sant Cugat per haver-los inspirat sospites.

El senyor Jorba, en donar-se compte del robalori, efectuà els passos necessaris i ajudà molt a la captura dels autors. Aquests portaven una documentació completa, per bé que hom creu que és falsa. Finalment, han declarat que feia uns dies que havien arribat a Barcelona, procedents de València, on volgueren robar una cartera, però foren detinguts. Aleshores prengueren l'acord d'actuar en les ciutats properes, com Terrassa, Sabadell, Mataró, Barcelona, etc.

Han ingressat tots tres a la presó.

LA FESTA DE LA RAÇA.

A l’Alcaldia, aquest matí s'ha rebut un telegrama del conseller de la Governació en el qual seguint indicacions del Govern Central, es comunica a l'autoritat local que celebri degudament la Festa de la Raça, que s'escriu demà dissabte, fent vagar totes les oficines oficials i posant domasos i banderoles als balcons.

REUNIONS A RADIO CLUB TERRASSA.

D'acord amb els seus Estatuts, el Ràdio Club Terrassa celebrarà Assemblea General Ordinària el propvinent diumenge, dia 13 del corrent, a les 10 del matí de primera convocatòria i a dos quarts d'onze de segona, en el seu estatge social Fontvella 62 pis.

L'ordre del dia serà com segueix:

I.—Lectura i aprovació de l'acta anterior.

II.—Estat de comptes.

IIl. —Renovació dels càrrecs de President, Secretari. Vicesecretari, Tresorer, Comptador i Vocal.

IV.—Precs i preguntes.

A les tres de la tarda del mateix dia i també com disposen els Estatuts de l’entitat, tindrà lloc de primera convocatoria o a dos quarts de quatre de segona, la Reunió anyal del Consell de Emissora E.A.J. 25 Ràdio Terrassa, amb el següent ordre del dia:

I.—Lectura i aprocació de l’acta anterior.

II.Tasca realitzada durant l'any.

III. —Fixació de les normes per les quals s’ha de regir l’Emissora E.A.J.25 durant el proper exercici.

IV. —Nomenament d’un dels Vocals que reglamentariament correspont elegir a aquest Consell, per tal de que el representin dintre la Junta Directiva del Ràdio Club.

V. —Precs i preguntes.

No hay comentarios: