martes, 7 de mayo de 2019

L’Acció, edició dilluns 30 de setembre de 1935, pàg. 2


L'ABÚS D’UN PROPIETARI AGRÍCOLA.

Ahir cap al tard, el pesador de l’heretat «Can Colomer» es personà en una vinya que l’estaven veremant, d'aquella propietat, vinya situada en l'indret conegut pel «Roure de Can Colomer» menada pel rabassaire Joaquim Puigdellívol i Vilaseca, amb domicili al carrer de la Cisterna, 98, de la nostra ciutat.

El pesador començà per atribuir al menador haver fet quatre viatges de raïms cap a Terrassa durant el dia, pretenint, per tant, que el compte de les parts a pagar es fes l'acord amb les cargues que ell deia havien estats portades avall.

La veritat era Puigdellívol havia solament fet tres camins de carro.

La discussió s'agrejà, ¡ era natural perquè el menador no tolerava que es fes aital suposició de frau. Pesador i menador es personaren davant la mestressa de la hisenda Na Margarida Jou, vídua de Colomer, la qual, en lloc d'inquirir la veritat i la raó, es posà a fer manifestacions d'escàndol, dient que «amb els rabassaires no s’hi podien tenir tractes, perquè amb els seus crits volen imposar la raó»

Així la cosa,—si són tres o si són quatre els viatges de carro fets—en Puigdellívol baixà a Terrassa i es personà al quarter de la guàrdia civil. Ací el caporal de guàrdia demanà comprovants dels tres viatges. Et rabassaire li mostrà els tres rebuts que el guarda consums havia fet al carreter en pagar el corresponent arbitri.

Aquesta sola proba bastà al caporal. Tanmateix és una proba decisiva, car cada rebut lliurat deixa la corresponent matriu numerada al talonari del consumer. I mai podran trobar quatre matrius en un bloc del qual se n'hagin tret tres rebuts només, ni ningú podria fer esquinçar-se cap de matriu, si s’haguessin fet quatre camins i hom volgués que només fossin tres, car de fer aital sofisticació, la il·lació del talonari es perdria.

Per si aquests abusos per part de pesadors i propietaris es repetissin, creiem seria molt saludable que, d'acord amb els consells del caporal susdit, cada rabassaire guardi els rebuts d’entrada amb els quals es poden saber d'una indubtable, els viatges fets, les hores de cada un, i les cargues entrades.

Si tanta desconfiança hi hagués per part dels propietaris hom podria pagar les parts d'acord amb la col·lecció dels rebuts de cada vinya veremada.

OPERAT D’HERNIA.

Fa uns dies fou operat a Ja Clínica la Aliança de la capital, el nostre volgut amic, soci de Fraternitat Republicana. el veterà republicà Manuel Fàbregas. L’esmentat amic fou operat d’hèrnia, essent el resultat satisfactori.

Es amb satisfacció que donem la notícia de l'èxit de la intervenció quirúrgica, alhora que desitgem al malat una ràpida convalescència.

No hay comentarios: