jueves, 23 de mayo de 2019

El Dia, Edició dissabte 19 d’octubre de 1.935, pàg. 2 i 3


ELS TERRENYS DE CAN GORCS

EI Ministre d'Hisenda ha fet lliurameut a l'Ajuntament local dels terrenys situats prop de la casa de camp "Can Gorcs" que un anterior Ajuntament havia concedit al Ministre de la Guerra a l'objecte que hi construís uns quarters per a forces d'artilleria.

Com sigui que aquests no es construiren s’havien fet treballs perquè els dits terrenys fossin novament retornats al Municipi terrassenc.

LA CONFERENCIA DE DEMA, SOBRE LA GUERRA QUIMICA.

Per bé que Ràdio Terrassa retransmetrà la conferència que ha de donar demà diumenge, a les 11, el senyor Francesc A. Bergós en el saló d’actes de l’Ajuntament sobre el tema: "La croada que cal emprendre davant la possibilitat d'una agressió aero-química de les poblacions civils”, és convenient assistir-hi per tractar-se d'un treball de gran envergadura científica que documenta, l'esmentat professor, amb la projecció de nombrosos diapositius i exhibició d’objectes propis per a la defensa del ciutadà contra els gasos tòxics que donarà a conèixer.

EXPOSICIO - SORTEIG.

Demà s'obrirà una Exposició-sorteig a base d'un bon estoc d'obres que els artistes locals han ofert generosament, per tal que el que es recapti sigui destinat a l'arranjament del saló d'Exposicions i d'Esludi col·lectiu.

L'EXPOSICIO SOLER DIFFENT.

Demà, coincidint amb la "Sessió inaugural", es donarà per clausurada la meritíssima exposició que en homenatge al nostre malaguanyat artista roman oberta en les sales d'"Amics de Ies Arts''.

No hay comentarios: