domingo, 19 de mayo de 2019

L’Acció, edició dimarts 15 d’octubre de 1935, pàg. 2


REPUBLICANS TERRASSENCS A MADRID

Sabem que existeix el propòsit entre diversos entusiastes republicans de Ia nostra ciutat, d'organitzar un autoòmnibus per assistir a l'acte que el proper diumenge tindrà lloc a Madrid, en el qual hi parlarà l’eminent republicà, senyor Manuel Azaña.

Aquelles persones que desitgin assistir-hi són pregades que s'inscriguin ràpidament a la nostra Casa del Poble.

El viatge es podrà fer pel mòdic preu de 45 pessetes.

UNA BARALLA AMB FERITS I TRENCAMENT DE CANTIRS

Pel volts de quarts de dues d’ahir el jove de 16 anys, Josep Ortega, domiciliat al Passeig 22 de juliol, 633, anava pel carrer Prat de la Riba amb un canti a cada mà, procedent d'una font d’aquells contorns.

Quan es trobava enfront de la casa número 165 del carrer Prat de la Riba, sortí l’habitant de la mateixa, anomenat Josep Albes de 30 anys. Ambdós personatges començaren a insultar-se. De les paraules vingueren els fets i l’Albes en la nerviositat de la lluita clavà una queixalada a l'esquena del Ortega.

De resultes de les baralles es trencaren els càntirs i el jove Ortega tingueren de curar-lo al Dispensari,

INVOLUNTÀRIAMENT CAU AL POU DËL SEU PATI

Serien tres quarts de dues del migdia d'ahir, quan la conciutadana, Coloma Badell i Teixidó de 29 anys, domiciliada ai carrer Miquel Vives, 93, estava conversant tranquil·lament des del pati de casa seva amb uns veïns.

Per tal de poder donar un gotim de raïm a un vailet de la casa veïna, la Badell s'abalançà a la paret de la mateixa, a l'indret mateix on hi tenen un pou.

Com sigui que el mur de tanca del pou solament té dos pams d’alçada, la conciutadana esmentada no pogué aguantar l'equilibri del seu cos, i anà a parar pou avall. Aquest té uns 15 metres de profunditat.

Als crits de la. dissortada immediatament corregueren els veïns, extraient-la ràpidament.

Fou auxiliada a continuació al seu mateix domicili, pel metge Palet.

Sortosament sembla que el fet no ha revestit la importància greu que de moment hom preveia.

No hay comentarios: