domingo, 5 de mayo de 2019

El Dia, Edició dissabte 28 de setembre de 1.935, pàg. 2


UN AGRESSOR A QUI NO SURTEN ELS COMPTES.

Quan el matrimoni Ernest Navarro i Nativitat Batallé, de 19 i 22;anys, respectivament, retiraren vers el seu domicili, Balmes, 29, va sortir-los al pas Joan Colom, de 52 anys, habitant al Passatge, tercer, 37, qui dirigint-se al Navarro va insultar-lo i, a la vegada, li escopí al rostre.

Com sigui que el Navarro portava una criatura als braços no contestà l'insult. Aleshores el Colom va intentar agredir-lo amb un ganivet, cosa que el Navarro evità refugiant-se en l'interior d'una fleca de la casa número 93 del carrer de Balmes.

En vista d'això, la dona de l'agredit llençà al rostre del Colom una caçola que portava, causant-li algunes lesions.

A les vuit de la tarda d'ahir, el Colom fou curat al Dispensari d'una ferida contusa a la cella dreta.

CAlGUDA.

Quan en companyia d'un seu familiar transitava per la via pública, el nen de 2 anys, Julià 0rtiz, domiciliat al carrer Nou, 51, ya sofrir una caiguda, produint-se, una ferida contusa al cap, la qual li fou curada al Centre Mèdic.

JUNTA LOCAL PER A LA FORMACIO I DEPURACIO DEL CENS DE CAMPEROLS D'AQUEST MUNICIPI.

Amb els formulismes del consuetud, tingué lloc ahir a les set del vespre, en el despatx de l'Alcaldia, l'acte de constitució d'aquesta Junta i presa de possessió dels vocals que la componen, sota la presidencia del senyor Alcalde, que son els següents:

N'Eduard Cols i Trems, com obrer agrícola. En Jaume Boada i Lluch, en concepte de representant de petits propietaris de terres conreades directament.

En Romà Vergés i Samaranch, en representació d'arrendataris o parcers, i N'Agustí Solà i Brujas, pels propietaris de finques rústiques.

EI testimoni de l'acta de constitució ha estat tramès a la Junta provincial de Reforma Agrària.

Aquesta Junta Local, té per objecte la formació del Cens de Camperols que han d'ésser objecte d' assentament tal com disposi la Llei de reforma agrària de 15 de setembre de 1932.

No hay comentarios: