lunes, 27 de mayo de 2019

El Dia, Edició divendres 25 d’octubre de 1.935, pàg. 2


PER A SOCORRER ELS OBRERS EN ATUR FORÇÓS

Nota facultada per la secretaría particular de l’Alcaldia:

"L'Ajuntament d'aquesta ciutat ha sol·licitat del conseller del Treball de la Generalitat de Catalunya una subvenció amb destí al sosteniment d'obrers parats a Terrassa, havent el dit senyor accedit a la petició, atorgant la quantitat de 5.000 pessetes, provinents del crèdit de 100.000 pessetes que ha estat posat a la disposició del senyor Torrents Dalmau per part del Govern central, a I'objecte d’ajudar als obrers en atur forçós existents a Catalunya".

INFANT ATROPELLAT PER UN COTXE.

L'auto de luxe número 52.715 B., a les set de la tarda d'ahir, a l'Avinguda del Primer de Maig va atropellar el nen de 10 anys, Manuel Tarragó, amb domicili al dit carrer numéro 65, primer pis, segona porta. El mateix cotxe va conduir-lo al Dispensari, on l'assistiren de ferides contuses als genolls, per fregament, i vàries contusions i excoriacions a diverses parts del cos.

Després de practicada la primera cura, l’atropellat passà al seu domicili.

L'accident s'ha denunciat al Jutjat.

CAIGUDA.

Quan es dirigia al seu domicili Sant Isidre, 17, l'ancià de 82 anys, Rafael Fabrés, sofrí una caiguda produïnt-se una ferida contusa a la parpella i galta esquerra. Fou curat al Dispensari.

A DORMIR, AL LLIT.

Anit, a les onze, rebé assistència facultativa al Dispensari Mèdic Maria Gimènez, de 41 anys, domiciliada al Passatge Tercer, 45, qui sofria una ferida contusa a la regió temporal esquerra que es produí en caure d'una cadira del seu domicili mentre s'hi trobava dormint.

INSPECCIONS SANITARIES.

L'inspector sanitari de la Generalitat de Catalunya a la nostra ciutat, doctor Josep Sala, actualment està. practicant una detallada inspecció sanitària a les indústries, obradors, fleques i demés establiments de la vila d’Olesa de Montserrat, seguint ordres emanades de la Superioritat.

No hay comentarios: